Y-SPLITT

GAS RCA1F2MB är en lågnivåkabel Y-kabel (Splitt) en honkontakt till två hankontakter per kanal. Är perfekt för att splitta signalkabeln för inkoppling av flera steg, eller ett fyrkanals-steg när man har endast tvåkanaler ut från stereon.