Håll din enhet uppdaterad

Ladda kostnadsfritt ner den senaste versionen för att säkerställa att din enhet fungerar smidigt och säkert . Du behöver ett tomt USB-minne (FAT32) för att genomföra uppdateringen av din produkt.

Uppdatera bilstereo GMA152BTR, GMA153BTD, GMA252BTR

 1. Ladda ner den senaste mjukvaran till din stereo via länkarna nedan.
 2. Använd ett tomt USB-minne och spara ner filen med mjukvaran på USB minnet.
 3. Starta stereon med Power knappen.
 4. Sätt i USB minnet i bilstereons USB-port.
 5. Vänta på att texten UPGRADE visas i displayen, när texten UPGRADE visas på skärmen utför stereon programuppdateringen.
 6. När uppdateringen är klar kommer texten UPGRADE att försvinna från displayen och stereon stänga av sig.
 7. Nu är uppdateringen klar.
 8. Ta bort USB minnet.
 9. Gör en återställning på enheten genom att trycka in knappen i hålet märkt RST (Reset). Detta kan göras med exempelvis ett gem.
 10. Starta stereon med Power knappen.

Uppdatera bilstereo GMV651BT

 1. Ladda ner den senaste mjukvaran till din stereo via länkarna nedan.
 2. Använd ett tomt USB-minne och spara ner filen med mjukvaran på USB minnet.
 3. Starta stereon med Power knappen.
 4. Sätt i USB minnet i bilstereons USB-port.
 5. MPEGROM visas i displayen. Tryck på den gröna markeringen, för att bekräfta.
 6. När texten ”MPEGROM Start Upgrade Don´t power off” visas på skärmen utför stereon programuppdateringen.
 7. När uppdateringen är klar startar stereon om automatiskt.
 8. Nu är uppdateringen klar.
 9. Ta bort USB minnet.
 10. Gör en återställning på enheten genom att trycka in knappen i hålet märkt RST (Reset). Detta kan göras med exempelvis ett gem.
 11. Starta stereon med Power knappen.

Uppdatera bilstereo MAX M140-BTX

 1. Ladda ner den senaste mjukvaran till din stereo via länkarna nedan.
 2. Använd ett tomt USB-minne och spara ner filen med mjukvaran på USB minnet.
 3. Starta stereon med Power knappen.
 4. Välj radio som källa.
 5. Sätt i USB minnet i bilstereons USB-port.
 6. Tryck på knapparna 2, 5 och 4 med ca 3sekunder lång tryckning på varje.
 7. Vänta på att texten UPDATE visas i displayen, när texten UPDATE visas på skärmen utför stereon programuppdateringen.
 8. När uppdateringen är klar kommer texten UPDATE att försvinna från displayen och stereon stänga av sig.
 9. Ta bort USB minnet.
 10. Gör en återställning på enheten genom att trycka in knappen i hålet märkt RST (Reset). Detta kan göras med exempelvis ett gem.
 11. Nu är uppdateringen klar.
 12. Starta stereon med Power knappen.
 13. Efter uppdateringen är stereon återställd till fabriksinställningar så eventuella ljudinställningar får göras om.

Uppdatering mjukvara bilstereo

OBS! När du laddar ner filen med mjukvaran så ligger filen i en .zip mapp, du behöver packa upp .zip-filen på sin dator först innan du för över mjukvaru-filen till det tomma USB-minnet du ska använda.

GAS GMA151BT enkeldin – 2021.09.02 –   Ladda ner

GAS GMA152BTR enkeldin – 2021.02.26 – Ladda ner

GAS GMA152BTR enkeldin – 2022.08.05 –   Ladda ner

GAS GMA153BTD enkeldin – 2021.02.26 – Ladda ner

GAS GMA252BTR dubbeldin – 2021.02.26 – Ladda ner

GAS GMA252BTR dubbeldin – 2022.08.15 – Ladda ner

GAS GMV651BT dubbeldin – 2021.06.17 –   Ladda ner

GAS MAX M140-BTX enkeldin – 2022.09.02 –   Ladda ner