FHAGU 8-20mm

GAS FHAGU är en glassäkringshållare. Klarar 8-20mm² kabel. Levereras utan AGU-säkring.

Tänk på att säkringens storlek avgörs av längd- och grovlek på strömkabeln – överdimensionera inte.