AFS SÄKRINGSHÅLLARE

Säkringshållare för en AFS-säkring 10-20mm².

Säkring ingår inte.