Säkringshållare FHANL

En säkringshållare för ANL-säkringar.
Denna säkringshållare klarar kablar från 35mm² till 50mm².